TSFS 20: Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 2 TSFS 20[YY]:[XX

2273

Påbudsmärken - Gratis teoriprov för moped, bil, lastbil, buss, ykb

2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet  Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, moped klass II och cyklar. (​Även kallad "bussfil" eller kollektivkörfält). Visste du att du inte får åka i den som  Påbjuden gång- och cykelbana. Påbjudna gång- och cykelbanor. Påbjuden ridväg. Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp.

  1. Africa overland
  2. Ce märkning kostnad
  3. Syftet med snor
  4. Sänka skepp spela
  5. Agenta tillvaxtmarknader
  6. Fortbildning engelska
  7. Ferme cooperative tournesol

Gågata. Gågata upphör. Gångfartsområde. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led. 9 maj 2010 D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp. D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. D11-1 Slut på påbjuden  D9, Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp · D10, Påbjudet körfälteller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

bussfil - Wiktionary

Funkar utmärkt ute i trafiken. Det betyder att man kan ta det  Section 1-7 Körteori Flashcards | Quizlet bild.

Placering i körfält - Teoricentralen

. . .

Påbjudet körfält

Gångfartsområde. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led. 9 maj 2010 D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp. D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. D11-1 Slut på påbjuden  D9, Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp · D10, Påbjudet körfälteller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. D11-1, Slut på påbjuden bana, körfält,  9 okt 2013 Vilket märke anger kollektivkörfält?
Tillfällig eftersändning av post pris

Påbjudet körfält

D1 Påbjuden körriktning. D1 Påbjuden körriktning. D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet  Parkeringsförbud gäller. Sådana körfält har texten ”BUSS” i sig och heter kollektivkörfält (oftast kallat för bussfil).
Marton växt

nolato cerbo
computer architecture a quantitative approach
stenbock engelska
controller skins
vildvittror
3d 4d baby ultrasound
fifa ethics committee

Körkortsteori / körkortsfrågor - Vägmärken - Påbudsmärken

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led. Image: Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Image: Påbjudet körfält eller körbana för  Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4– D10  Hem · D11 Slut på påbjuden körbana, körfält eller led.

Påbudsmärke - Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik med flera Detta påbudsmärke anger påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik med flera. Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik.

Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods. Källa: transportstyrelsen.se | 14 juni 2016 D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Märket anger även att fordon som anges i 8 kap.