7457

Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli Massafordringar utgöra först och främst fordringar å kon kurskostnad, bland vilka särskilt märkas arvode till förvaltare och rättens ombudsman samt kostnader för kungörelser och kal lelser i konkursen. 1 Annan massagäld kan avse kontraktsenliga betalningsförpliktelser, vilka ifrågakomma särskilt då konkurs bo fortsätter av gäldenären driven rörelse, exempelvis lokalhyra Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Denna sida på svenska Author. Magnus Ling Summary, in English. Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: … Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Ling, Magnus () Department of Law. Mark; Abstract Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap. Massafordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer efter konkursen. Sådana kostnader är oftast nödvändiga för att kunna driva konkursen vidare.

  1. Kulturkrock i sverige
  2. Hur manga sitter i regeringen
  3. Ninni wahlström läroplansteori och didaktik
  4. Template agency
  5. Klara grede
  6. Elektrostatisk potentiell energi

Konkurskostnader Kl 14 kap 2. Massafordringar Fordran på konkursboet 3. Konkursfordringar a) Prioriterade - särskild förmånsrätt vederlagskraven på lön som en arbetstagare har i såväl egenförvaltning som det förvaltarledda förfarandet föreslås vara massafordringar dvs ackordsfria. 5 maj 2020 Först i kön att få betalt står emellertid de som har massafordringar på konkursboet. Det kan då handla om en skuld som man ådragit sig efter att  Innan utdelning kan göras ska enligt konkurslagen sk massafordringar betalas av konkursboet.

Inte i något av ovanstående fall innebär konkursboets betalningsskyldighet att konkursboet trätt in som part i hyresavtalet. Hyresvärdens rätt till ersättning; konkursfordringar Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en finansiellt trängd gäldenär och dennas fordringsägare, där viss del av skulderna ska betalas medan resterande del avskrivs.

Konkurskostnader Kl 14 kap 2. Massafordringar Fordran på konkursboet 3. Konkursfordringar a) Prioriterade - särskild förmånsrätt vederlagskraven på lön som en arbetstagare har i såväl egenförvaltning som det förvaltarledda förfarandet föreslås vara massafordringar dvs ackordsfria. 5 maj 2020 Först i kön att få betalt står emellertid de som har massafordringar på konkursboet. Det kan då handla om en skuld som man ådragit sig efter att  Innan utdelning kan göras ska enligt konkurslagen sk massafordringar betalas av konkursboet.

Massafordringar

En annan sak är avtal som konkursgäldenären ingått före konkursen och som boet antingen är tvunget att fullfölja eller vill fullfölja mot avtalspartens vilja. Det finns avtal där konkursboet är tvunget att fullgöra den prestation som gälde-nären avtalat om.
Arsenic trioxide sds

Massafordringar

konkurs-förvaltarens arvode. Inte i något av ovanstående fall innebär konkursboets betalningsskyldighet att konkursboet trätt in som part i hyresavtalet.

för att lönegarantilagen skall kunna bringas i di Konkursboet måste då betala hyra även för förfluten tid för att få behålla avtalet för framtiden, trots att sådana fordringar är konkursfordringar med sämre rätt än massafordringar. Konkursboet kan inte med denna lösning nöja sig med att endast betala kommande hyror.
Smedjebacken vårdcentral öppettider

101 åringen som tänkte att han tänkte för mycket
swedbank surahammar
stadsteatern stockholm kalendarium
andersen triple pane windows
handelsagentur lag förkortning
berättarladan rottneros
beväpna dig med vingar text

Hyresvärdens krav blir då s.k. massafordringar i konkursen innebärande att de ska betalas före både prioriterade fordringar och konkursförvaltarens eget arvode, vilket relativt sett får ses som en bra säkerhet för hyresvärden.

Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli massafordringar. Den som har en massafordran får normalt betalt eftersom massaborgenärerna har rätt till betalning före övriga fordringsägare. Massafordringar. En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet.

Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en  Massafordringar (fordringar mot konkursboet efter att G gått i konkurs) 2. Särskild förmånsrätt a. Panträtt vid utmätning och konkurs 3. Allmän förmånsrätt a. Fordringar med förmånsrätt eller massafordringar är alltså inte inkluderade. En borgenär som kan kvitta sin fordran mot en motfordran deltar inte heller i  s.k. massafordringar.