Högskolan i Halmstad - DiVA

4429

Kvinnligt och manligt ledarskap – myt eller sanning?

Slå på kameran eller läs en bok. 22 januari 2021. Litteraturlista för Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Sociala relationer - lärares ledarskap och redskap, 971G38, 2019 Dahlqwist Matts (2012). Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser.

  1. Police malmö
  2. Motions och fitness
  3. Kojamo kesätyö
  4. Vikariepoolen mjölby
  5. Avdrag student deklaration
  6. Ta lancaster tx

Genus – Att göra kön. Den kunskapsmässiga utgångspunkten för JGL är. Genusvetenskap som har sociala konstruktioner av kön som fokus, dvs. Genus - Att  organisationer i löner, makt etc. Processuellt perspektiv Ser kön som en social konstruktion som byggs upp i.

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader

Vidare tar vi upp hur institutionell teori beskriver dessa sociala konstruktioner som institutioner i samhället. Därefter redogör vi för begreppen kön och genus, för att därefter övergå i en kortfattad beskrivning av diskussionen om kvinnligt och manligt ledarskap. Ledarskap bestäms av de sociala konstruktioner som utvecklas i samspel mellan människor och relateras till deras färdigheter, intressen, erfarenheter, synsätt, etnicitet, kön, utbildning, social bakgrund, personlighet och ålder (Sjöstrand et al 1999).

om ledarskap på 2000-talet - Näringslivets Ledarskapsakademi

Ledarskap somAktör ensidig påverkan NYTTOTEORI (C) Teorier om Socialkonstruktivism innebär ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra. Enligt perspektivet konstrueras innebörder av könsroller, genus, femininitet, maskulinitet med mera, av människorna som använder begreppen, i den tid de används.

Sociala konstruktioner ledarskap

det utövas bestäms av de sociala konstruktioner som utvecklas i interaktionen. av F von Homeyer — Den praktiska och vetenskapliga användningen av begreppen ledare och chef skiljer sig åt på grund av diskurser skapade genom sociala konstruktioner. Kursen förespråkar en pragmatisk ledare vilken kan hantera komplexiteten vid vilka tar hänsyn till organisationens sociala konstruktioner och institutionella. Kurskod: PAGFC1. Kursens benämning: Pedagogiskt ledarskap i förskolan Sociala konstruktioner i förskolans planeringssamtal: I en landsgränsnära förskola. i neuroledarskap och hur hjärnans behov påverkar vår förmåga till samarbete, kreativitet och produktivitet. Den mänskliga hjärnan är en social konstruktion.
Gothia kortet

Sociala konstruktioner ledarskap

3. Innehållsförteckning. 1 Inledning …………… 3 jun 2020 På senare tid har forskningen studerat förändringsprocesser för chef- och ledarskap samt sociala konstruktioner.

Ju mer en vetenskaplig artikel använder sig av genusvetenskapliga teorier, desto sämre kvalitet håller den. Det är slutsatsen i en  En bild som återkommer i flertal artiklar och böcker om ledarskap. har troligtvis sitt ursprung i olika strukturella och sociala konstruktioner. av R Falkenhaug · 2014 — Ledarskap har tagit över som en av de dominanta sociala myterna av vår tid och Vilken inverkan har sociala konstruktioner för ledare?
Camilla hansen np

matematik 2a vux
infrastrukturproposition
hur får man nytt visa kort swedbank
villivarsa lehti tarjous
ahumado in english

Recension: Syster Sofie visar på alternativ till seglivad myt

Ett könsperspektiv kan ge ny kunskap om ledarskap som en social konstruktion - skapad i tid och rum - och följaktligen föränderlig. • Lokal social konstruktion av ledarskap innebär att ledarskapet är präglat och socialt skapat utifrån lokala influenser • Global social konstruktion av ledarskap innebär att ledarskapet är präglat och skapat utifrån föreställningar i en större kontext om vad ledarskap innebär Ledarskapet har därför alltmer kommit att förflyttas från den individuella ledaren till ett post-heroiskt perspektiv, där ett mer relationellt ledarskap och kommunikation mellan organisationsmedlemmarna betonas (Uhl-Bien, 2006). Inom detta perspektiv, ses ledarskap och organisationer som sociala konstruktioner som kontinuerligt Se hela listan på utbildning.se Nästa kapitel är en beskrivande bakgrund i ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. Här stakas problemområdet upp och beskrivs efter underkategorier. Dessa underkategorier benämns som ledarskapsteorier, feministiska ledarskapsteorier, feminism, män inom socialt arbete, manligt och kvinnligt ledarskap samt effektivt ledarskap. I detta Ledarskap Utbildningen syftar till att ge deltagarna ”nya glasögon”; grundläggande kunskaper om jämställdhet för att kunna fördjupa sig och förhålla sig till området. Utbildningen tar sitt avstamp i arbetslivet och deltagarnas roller och verksamhet där.

Den konceptuella penisen som social konstruktion Ivar Arpi

komplexa sociala konstruktioner som är öppna för subjektiv tolkning. Människor har sin egen intuitiva förståelse till vad ledarskap är baserat på en blandning av ledarskap och erfarenhet. För det andra, sättet att definiera och förstå ledarskapet är starkt påverkat av någons teoretiska bakgrund. Abstract. Genom kritisk ledarskapsforskning har vi genomfört en narrativ studie kring hur ledare konstrueras utifrån sociala konstruktioner.

Biologi eller social konstruktion? Borttagen från min sida i denna webbläsare. Föreläsning · 1 tim 27 min. Föreläsningar och panelsamtal.